ArticlesBlog

Tong Thong Ngo Dinh Diem Tham Dan Bi Lut

Tong Thong Ngo Dinh Diem Tham Dan Bi Lut


ARRIVED IN VIETNAM. ED
WITH A SERIOUS FLOOD. THEY CREASE DISG RS. HE NEEDED U.S. SUPPORT BUT ROL FOREIGNERS OUT.

Comments (5)

  1. du me thang cho ngo dinh diem

  2. Diệm đi thăm đồng bào bị nước lục ngồi xuồng hút thuốc như vua, đúng là Spanish Inquisitor

  3. ặc ặc sợ rồi. vãi đến thế mà vẫn bao che thì chịu

  4. lão diệm giống bố già quá. ăn ở thế nào mà bị "đồng bọn" nó thịt thảm thế không biết!

  5. Đúng là một thằng Chó đẻ, làm tay sai cho Mỹ,Vatican giết hại Nhân dân, bán đứng tổ quốc mà không biết nhục

Comment here