ArticlesBlog

3Dsmax- Hướng dẫn chuyển ảnh chụp CNC thành file 3d

3Dsmax- Hướng dẫn chuyển ảnh chụp CNC thành file 3d


Hi everybody sometimes you search online and see many beautiful CNC walls sometimes you search online and see many beautiful CNC walls sometimes you search online and see many beautiful CNC walls sometimes you search online and see many beautiful CNC walls sometimes you search online and see many beautiful CNC walls Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file Today I would like to share how to convert an actual image into a 3D file With a shape like this, it’s easy to do With a shape like this, it’s easy to do People visit this website to transfer it to an AutoCAD file People visit this website to transfer it to an AutoCAD file This is the best converting websites This is the best converting websites For front images only 2 colors the process is very easy

Comments (3)

  1. Đại ka Thiện dạo này nhiều tus hay quá

  2. Hay quá ạ, chúc anh nhiều sức khỏe, ra nhiều video bổ ích nữa ạ.

  3. CẢM ƠN NHÉ, HAY QUÁ

Comment here